Akademia Bramkarska BEST GOALKEEPER mazowieckie

AKADEMIA BEST GOALKEEPER

Idealne miejsce do doskonalenia umiejętności bramkarskich!

TECHNIKA GRY BRAMKARZA

W BRONIENIU W ATAKOWANIU
1. Doskonalenie ustawienia i poruszania się w bramce w różnych sytuacjach gry. 1. Doskonalenie podań piłki ręką.
2. Doskonalenie chwytów z upadkiem i bez upadku. 2. Doskonalenie uderzeń piłki nogą
– z ziemi (podstawowe rodzaje uderzeń piłki)
– z ręki (wolnej, półwolnej)
– z akcji po podaniu partnera
3. Doskonalenie piąstkowania piłki. 3. Nauczanie i doskonalenie zachowań po podaniu piłki od partnera (przyjęcia piłki, prowadzenie bezpieczne, zwody, uderzenia głowa)
4. Wypchnięcia piłki
5. Doskonalenie adekwatnej obrony sytuacyjnej (wybieg poza pole karne, rzut pod nogi itp.)
6. Doskonalenie oswobadzającego wybicia piłki nogą i głową.
7. Doskonalenie elementów techniki według indywidualnych potrzeb i predyspozycji (eliminacja braków w wyszkoleniu)

TAKTYKA INDYWIDUALNA

1. Doskonalenie:
– ustawienia się w bramce
– wybiegania do piłek podawanych przez partnerów i zagrywanych przez przeciwników (gra na przedpolu)
– wyboru sposobu obrony (chwytu, piąstkowania, wypchnięcia)
1. Doskonalenie wyboru odpowiedniego sposobu i momentu podania piłki w celu rozpoczęcia akcji ataku.
2. Doskonalenie obrony rzutu karnego.
3. Doskonalenie obron, wprowadzanie piłki do gry z rzutu od bramki.

TAKTYKA ZESPOŁOWA

1. Doskonalenie kierowania zawodnikami w czasie gry. 1. Doskonalenie kierowania grą.
2. Organizacja stałych fragmentów gry. 2. Doskonalenie wyboru odpowiedniego rodzaju akcji ataku (opóźnianie gry, przyśpieszanie gry)
3. Doskonalenie zachowań przy rzutach wolnych bezpośrednich i pośrednich.
4. Taktyka asekuracji bramkarza.